stotte-logi_2017

støtte

 

Filantroper, vi trenger deres støtte! Alle monner drar!

Økonomisk eller materiell støtte er avgjørende for å få til et kvalitetsarrangement med en sympatisk billettpris. Uten støtte og naiv klokketro, mangfoldig hundre dugnadstimer og egne sparepenger ville festivalen aldri blitt noe av. Og uten profesjonelle aktører ville heller ikke 4.000 barn og voksne sett insekttrilogien eller 800-900 barn og voksne vært med på insektsafari.

Kontonr.: 1607 88 35129
Merk “Verdens Minste Festival 2017”. Alle støttespillere får rapport med regnskap (hvis de ønsker).

Motivasjon og målsetting

“Verdens minste festival” har som målsetting å inspirere til naturglede, forskertrang og kreativ tenkning – og bringe naturvern nær folk! Festivalen skal underholde, inspirere og samle publikum. 

Vi ønsker seriøse sponsorer som ser verdien av arrangementet, som treffer sin målgruppe her og som selv ønsker å inspirere til naturvern og -glede, forskertrang og kreativ tenkning.

Årlig (siden 2009) legger vi ned mange hundre dugnadstimer for å få til dette. I tillegg til det frivillige arbeidet trenger vi penger til selve produksjonen; instruktør- og skuespillerhonorarer, leie av lokaler til prøvetid og festival-sirkustelt, forskertelt, honorar til insektforskeren, trykksaker og PR-materiell, annonsering, utstilling, praktiske verktøy, studiotid for musikkproduksjon m.m.. Noe av disse utgiftene spiller vi inn med billettprisen, men det dekker hovedsakelig kun lønn til den ene skuespilleren og instruktør.

Så: Er det noen som har noen tips eller rett og slett ER den vi trenger, så rop ut! : ) Sponsorer til “Verdens minste festival” vil være godt synlig i program og plakater. Dette er sommerens store familie-happening i Kragerø-skjærgården!

Våre viktigste samarbeidspartnere er Norsk entomologisk forening og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold).

2014-07-18 14.06.52DSC_8569DSC_8677

DSC_8725

insektkasseDSC_8700

Velkommen

Festivalen finner sted tredje helg i juli  på stranda ved Tårnbrygga på Jomfruland utenfor Kragerø. Tårnbrygga er også en av ferjekaiene på øya (sjekk fjordbat.no for oppdaterte rutetider). I området finnes  kiosk og kafé med wifi, restaurant, servicebygg med toaletter og dusj, og stor gjestehavn.

 

For presse, støtte, sponsor

Maiken Ostermann:
maiken.ostermann(at)gmail.com / 920 46 314 
Tormod Glomnes:
tormod(at)newbox.no / 930 66 125

Kontonr. 1607 88 35129

#verdensminstefestival #tårnbrygga #jomfruland #sabima #entomologi