FOR OG OM DE MINSTE

I perioden 2013-2017 har festivalen vært arrangert på Jomfruland utenfor Kragerø. Nå ønsker vi å ta festivalen til Oslo for å nå ut til barn som ikke har råd til fritidsaktiviteter i feriene.

Kort om festivalkonseptet 

Verdens minste festival kombinerer teater (den fantastiske insekt-trilogien) og naturvitenskap (forskertelt og biehotell-verksted). Temaet er de aller minste: insekter og småkryp. Vi ønsker å gi barn og barnefamilier økt kunnskap og interesse for naturvitenskap og naturvern gjennom lett tilgjengelig og spennende formidling.
 
Insekter er nifst, vakkert, morsomt og nesten utrolig – både fra teaterscenen og i naturen. 
 
Med insekter og småkryp som innfallsvinkel åpner vi for et fantastisk univers som finnes utenfor alle dører – i byen og på landet. Og med svært enkle hjelpemidler får du være med å utforske. På festivalen blir du med å forske på ordentlig sammen med entomologer gjennom insektfangst og artsbestemmelse.
 
Med tverrfaglig entusiasme og profesjonalitet treffer “Verdens minste festival” bredt. Vi opplever at barn, unge og voksne lar seg rive med. Å gi publikum et et positivt og morsomt møte med scenekunst, og samtidig få folk til å åpne øynene for vår fantastiske insektfauna føles godt og viktig.
 
På festivalen lærer man hvorfor man skal verne om artsmangfoldet. Ved å gi folk økt kunnskap om naturen, vil de verdsette den. Vi tror at mennesker verner det de verdsetter.