Vi har fått oss CrowdFunding-konto!

crowd_theme_logoHei alle interesserte! Nå har Bounty, crowdfunding-portalen,  opprettet en bidrags-side til Verdens Minste Festival. Vi håper det skal gi resultater! Alle monner drar!

Besøk http://bounty.no/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *