VIL DU BIDRA?

Filantroper, vi trenger deres støtte! Økonomisk eller materiell støtte er avgjørende for å få til et kvalitetsarrangement med en sympatisk billettpris. Alle monner drar!

Uten støtte og naiv klokketro, mangfoldig hundre dugnadstimer og egne sparepenger ville festivalen aldri blitt noe av. Og uten profesjonelle aktører ville heller ikke 4.000 barn og voksne sett insekttrilogien eller 800-900 barn og voksne vært med på insektsafari.

Kontonr.: 1813 09 28540
Merk “Verdens Minste Festival 2019”. Alle støttespillere får rapport med regnskap (hvis de ønsker).

Motivasjon og målsetting

“Verdens minste festival” har som målsetting å gi barn og barnefamilier økt kunnskap og interesse for naturvitenskap og naturvern gjennom lett tilgjengelig, enkel og spennende formidling. Derfor korte, fargerike og morsomme teaterforestillinger og insektsafari med hover og glass!

Vi ønsker seriøse sponsorer som ser verdien av arrangementet, som treffer sin målgruppe her og som selv ønsker å inspirere til naturvern og -glede, forskertrang og kreativ tenkning.

DSC_8700

m

Årlig (siden 2009) legger vi ned mange hundre dugnadstimer for å få til dette. I tillegg til det frivillige arbeidet trenger vi penger til selve produksjonen; instruktør- og skuespillerhonorarer, leie av lokaler til prøvetid og festival-sirkustelt, forskertelt, honorar til insektforskeren, trykksaker og PR-materiell, annonsering, utstilling, praktiske verktøy, studiotid for musikkproduksjon m.m.. Noe av disse utgiftene spiller vi inn med billettprisen, men det dekker hovedsakelig kun lønn til den ene skuespilleren og instruktør.

Nå som vi flytter konseptet til Oslo for å nå ut til barn som ikke har råd til fritidsaktiviteter i feriene ønsker vi en svært lav billettpris, samt masse gratisbilletter. Dette krever enda flere midler.

Så: Er det noen som har noen tips eller rett og slett ER den vi trenger, så rop ut! : ) Sponsorer til “Verdens minste festival” vil være godt synlig i program og plakater.

Våre viktigste samarbeidspartnere er Norsk entomologisk forening og SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold).

Tidligere har vi fått støtte fra:

Bergesenstiftelsen, Telemark fylkeskommune, SABIMA, Heads&Tales, Miljødirektoratet, Stormbergstipendet, Jomfruland hytteeierforening, Jomfruland vel, Kragerø kommune

stotte-logi_2017

2014-07-18 14.06.52DSC_8569DSC_8677

DSC_8725

For presse, støtte, sponsor

Maiken Ostermann:
maiken.ostermann(at)gmail.com / 920 46 314
Tormod Glomnes:
tormod(at)newbox.no / 930 66 125